Heim

Velkommen til heimesida til Bulken ungdomslag

 

Her kan du lesa meir om oss, våre aktivitetar og utleige av huset.

 

Kontakt oss:

kontakt@bulkenul.no

(Kari Nestaas, leiar)

 

Utleige:

utleige@bulkenul.no

(kontaktperson for utleige rullerar mellom styremedlemmane gjennom året, kontakt ein av oss så tilviser me til riktig person)

 

 

 

Følg ungdomslaget på facebook:

 

Målet til Bulken Ungdomslag er som tidlegare år:

At borna og ungdomen i grenda skal ha eit hus som dei kan nytta til sunne aktivitetar – og at fleire vaksne kan hjelpe til å støtte arbeidet i åra som kjem.