Heim

Velkommen til heimesida til Bulken ungdomslag


Her kan du lesa meir om oss, våre aktivitetar og utleige av huset.


Kontakt oss:

bulkenul@gmail.com


Utleige:


kontaktperson for utleige rullerar mellom styremedlemmane gjennom året, kontakt ein av oss eller bruk epostadressa vår så tilviser me til riktig person
Følg ungdomslaget på facebook:


Målet til Bulken Ungdomslag er som tidlegare år:

At borna og ungdomen i grenda skal ha eit hus som dei kan nytta til sunne aktivitetar – og at fleire vaksne kan hjelpe til å støtte arbeidet i åra som kjem.